دریا چه دل پاک و نجیبی دارد

چندیست که حالت عجیبی دارد

 این موج که سر به سخره ها می کوبد

  با من چه شباهت غریبی دارد

ایمانهر چی مهربونتر باشی بیشتر بهت ظلم میکنن

 هر چی صادق تر باشی بیشتر بهت دروغ میگن

  هر چی دلسوزتر باشی بیشتر سرت کلاه میذارن

هر چی قلبتو آسونتر در اختیار بذاری راحت تر لهش میکنن

 هر چی آرومتر باشی فکر میکنن آدم ضعیفی هستی

  هر چی بیشتر به فکر دیگران باشی بیشتر حقتو میخورن

هر چی خودتو خاکی تر نشون بدی واست کمتر ارزش قائلنمن بی توهیچم تو باورم نکن ....خیسم ز گریه تنهاترم نکن...... عاشق نبودم تا با توسر کنم ......آتش نبودم خاکسترم نکندر بازار بورس قلب تو چند سهم باید خریدتا ضربان به ظاهر منظمش حتی ذره ای از سرمایه عشقم نسبت به تو را به باد فنا ندهد؟عشق واقعی مثل روح میمونه همه در موردش حرف میزنن ولی خیلی کمن اونایی که ببیننشوقتی آموزگار می پرسید عشق چند بخشه میگفتم 1 بخشه ولی حالا که به تو آشنا شدم میگم 3 بخشه 1- تو رو آتیش دیدن 2- شوق با تو بودن 3- اندوه بی تو بودنوقتی که فکرت تو بستر عشق تنهای تنهاست
من با تو بودم !
اما ندیدی .... اما ندیدیآدم آب حوض رو با چنگال خالی کنه... ولی SMS تکراری نخونه!اگر 10 تا گل رز دستت گرفتی و رفتی جلوی آینه و دیدی 11 تاست، تعجب نکن...
این نشون میده که تو هم کوری هم کودنی هم دچار توهم شدی!به خره میگن چه کاری بلدی؟ میگه عرعر می کنم، جفتک می زنم، الان هم دارم SMS می خونم!

هادی 334...0938به اولین قاصدکی که ازشهرقشنگ زندگیت میگذرداین پیغام را میدهم که هیچ چیزنمی تواندمهرت را ازدلم بیرون کندحتی فاصله ها.

سورنادر میان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم، می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری


می توان ، از میان فاصله ها را برداشت دل من با دل تو ، هر دو بیزار از این فاصله هاست