یک عالمه اس ام اس عاشقانه جدید..من رشته محبت خود از تو می بُرم ….. باشد گره خورد به تو نزدیکتر شوم

بدنامی حیات دو روزی نبود بیش…. آنهم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف دل بستن دل شد به این و آن….. روز دگر به کندن دل از این و آن گذشت

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل می گیرد

خدایا به عالم تو راضی مباش…. کزین بیشتر من خدایا کنم

کسی که در آفتاب زحمت کشیده ، حق دارد در سایه استراحت کند

اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هرگز به مقصد نخواهی رسید

در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش

درباره درخت بر اساس میوه هایش قضاوت می کنند نه بر اساس برگهایش

خداوند به هر پرنده ای دانه ای میدهد، ولی آنرا داخل خانه اش نمی اندازد

آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید

تفاوت بزرگی میان دوست نداشتن رفتار دیگری ، با دوست نداشتن خود او وجود دارد

یکی می پرسد : اندوه تو از چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟ برایش صادقانه می نویسم: برای آنکه باید باشد و نیست….

این عشق نیست که دنیا را می چرخاند. عشق چیزی است که چرخش آنرا ارزشمند می کند
ز چشمت اگر چه دورم هنوز….پر از اوج و عشق و غرورم هنوز
اگر غصه بارید از ماه و سال….به یاد گذشته صبورم هنوز
شکستند اگر قاب یاد مرا…..دل شیشه دارم بلورم هنوز
سفر چاره دردهایم نشد….. پر از فکر راه عبورم هنوز
ستاره شدن کار سختی نیست…. گرشتم ولی غرق نورم هنوز
پر از خاطرات قشنگ توام…..پر از یاد و شوق و مرورم هنوز
ترا گم نکردم خودت گم شدی……من شیفته با تو جورم هنوز
اگر جنگ با زندگی ساده نیست…..در این عرصه مردی جسورم هنوز
اگر کوک ماهور با ما نساخت…..پر از نغمه پک و شورم هنوز
قبول است عمر خوشی ها کم است…..ولی با توام پس صبورم هنوز
نردبان این جهان ما و منی است…..عاقبت این نردبان افتادنی است
لاجرم آنکس که بالاتر نشست……استخوانش سخت تر خواهد شکست