دانستنی های بسیار جالب  (دانستنی ها)دانستنیهای حیوانات برای دانش آموزان

طول عمر حیوانات

لاک پشت:152سال                       زنبورعسل:1سال

فیل آسیایی:78سال                      پشه:6ماه

طوطی:73سال                             مگس:4ماه

کلاغ:بیش از100سال                      پروانه:3ماه

خرس:50سال                                روباه واسب:50سال

حیوانات و معروفیت ها

موذی ترین حیوان: موش

سحرخیزترین حیوان: خروس

بی دست وپاترین حیوان: مار

وفادا رترین حیوان: سگ

پروفسورحیوانات: بز

نجیب ترین حیوان: اسب

مکارترین حیوان: روباه

ساده ترین حیوان: الاغ

بی وفاترین حیوان: گرگ

دلقک حیوانات: میمون

خواننده ی حیوانات: بلبل

زره پوش حیوانات: فیل

طبال حیوانات: دارکوب

سلطان حیوانات: شیر

حیوان بی آزار: مورچه

پستچی حیوانات: کبوتر

خونخوارترین حیوانات: خفاشبقیه در ادامه مطلب.

جون عمّت نظر بده.


دانستنیهای زیر برای دانش آموزان عزیز توصیه می شود:

بزرگتین کتاب حدیث شیعه؟بحار الانوار

کاملترین کتاب بعدازقرآن؟نهج البلاغه

نزدیکترین حالت نمازگزاربه خداوند؟سجده

زیباترین خط در جهان؟نستعلیق

بیشترین سرعت انسان در ساعت؟40 کیلومتر

طویل ترین رود جهان؟نیل

وسیع ترین دریای جهان؟مدیترانه

وسیع ترین دریاچه ی جهان؟خزر

وسیع ترین اقیانوس؟کبیر(آرام)

مرتفع ترین آبشار؟ آنجل

وسیع ترین شبه جزیره؟عربستان

وسیع ترین صحرا؟ آفریقا

بزرگترین کشورمرکز قاچاق مواد مخدر؟ آمریکا

بزرگترین کشور مسلمان؟ اندونزی

بزرگترین تولیدکننده وصادر کننده زعفران؟ ایران

پرجمعیت ترین کشور در جهان؟ چین

پرجمعیت ترین شهر جهان؟ مکزیکوسیتی

بزرگترین شاهکارهای ادبی؟ توسط فردوسی

کوچکترین حیوانی که قرآن به آن اشاره کرده؟پشه

بزرگترین حیوانی که قرآن به آن اشاره کرده؟فیل

قدیمی ترین فرش متعلق به چه دوره ای است؟هخامنشی

بزرگ ترین جزء نماز؟ قنوت طولانی

بزرگترین لغت نامه؟دهخدا

بزرگترین اقلیت مذهبی در اروپا؟مسلمان

بزرگترین کتابخانه ی ایران؟دانشگاه تهران

دانستنی های منظومه ی شمسی برای دانش آموزان

1.فاصله ی عطارد باخورشید58میلیون کیلومتراست.

2.فاصله ی زهره باخورشید108میلیون کیلومتراست.

3.فاصله ی زمین باخورشید5/149میلیون کیلومتراست.

4.فاصله ی مریخ باخورشید227میلیون کیلومتراست.

5.فاصله ی مشتری باخورشید778میلیون کیلومتراست.

6.فاصله ی زحل باخورشید1482میلیون کیلومتر است.

7.فاصله ی اورانوس باخورشید2873میلیون کیلومتراست.

8.فاصله ی نپتون باخورشید4500میلیون کیلومتر است.

9.فاصله ی پلوتون باخورشید5920میلیون کیلومتراست

طول سال در منظومه ی شمسی

درزمین:365 روز

درعطارد:88 روز

در  زهره:230 روز

درمریخ:687 روز

در مشتری:4343 روز

درزحل:10767 روز

در اورانوس:30661 روز

درنپتون:89885 روز

دانستنیهای قرآنی برای دانش آموزان

قرآن دارای114 سوره است.

قرآن دارای6236 آیه است.

قرآن دارای 1015030 نقطه است.

قرآن دارای 93243 فتحه است.

قرآن به 1000 رکوع تقسیم شده است.

قرآن 114 بسم الله الرحمن الرحیم است.

قرآن دارای 120حزب می باشد.

تعداد 5098محل وقف در قرآن وجود دارد.

39586 عدد کسره درقرآن به کاررفته است.

قرآن دارای 323671حرف است.

تعداد 19253تشدیددرقرآن به کاررفته است.

قرآن دارای 4808عددضمه است.

1771عددمددرقرآن به کاررفته است.

قرآن دارای 77701 کلمه است.

قرآن30جزءدارد.

3272عددهمزه درقرآن به کاررفته است.

واحدهای شمارش

واحدشمارش انسان وشتر:نفر

واحدشمارش کفش وجوراب:جفت

واحدشمارش سیگار:نخ

واحدشمارش صابون:قالب

واحدشمارش تخم مرغ:دانه

واحدشمارش گواهینامه: فقره

واحدشمارش دروپنجره :عدد

واحدشمارش مغازه،خانه،باغ: باب

واحدشمارش درخت: اصله

واحدشمارش پتو وفرش: تخته

واحدشمارش پارچه: توپ

واحدشمارش تفنگ: قبضه

واحدشمارش کاغذ: بند

واحدشمارش کتاب و مجله: جلد

واحدشمارش هواپیما وکشتی: فروند

واحدشمارش سگ وپلنگ: قلاده

واحدشمارش گل و آهن آلات: شاخه

واحدشمارش چک بانکی: فقره

واحدشمارش گوسفندوگاو: راس

واحدشمارش نان: قرص

درباره ی نور چه قدر اطلاعات دارید؟

*نور در خط مستقیم حرکت می کند ولی چون وزن داردتحت

تاثیر جاذبه ی کرات خم می شود.

*نور درهرثانیه سیصدهزار کیلومتر راه طی می کند.

*نور در مواردی شبیه امواج الکتریکی-مغناطیسی عمل می کند

ودرمواردی هم شبیه ذره ای به نام (فوتون).

*نور پس ازبرخورد با اشیاء تا حدودی منعکس شده برمی گردد.

*رنگ اشیاء بستگی به آن داردکه چه نوری را ازخود منعکس کند

*نورمادرتمام انرژی ها استبینش انسان رشدگیاهان وزیبایی

جهان به نور وابسته است.

*نورمی تواند ازنورهای دیگرعبور کندبدون آنکه تحت تاثیر یکدیگر

قرارگیرند.

*نورسفید خورشیدترکیبی ازرنگهای قوس قزح می باشد.تمام

رنگهای دنیارا می توان ازترکیب سه رنگ اصلی سبز آبی قرمز

بدست آورد.

طلاهای رنگی

به نفت طلای سیاه می گویند.

به پنبه طلای سفید می گویند.

به زعفران طلای قرمز می گویند.

به جنگل طلای سبز می گویند.