اس ام اس عاشقانهکسی که می‌خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد، کتمان کند. (گوته)


عشق به دست آوردن هرآنچه خواستی نیست، عشق هر آنچه است که برای او از دست می دهی.


ازخدا پرسیدم خدایا چه چیزی تو را ناراحت می کند؟ خداوند فرمود: هر وقت بنده ای با من سخن می گوید، چنان به حرفهای او گوش می دهم که گویی به جز او بنده دیگری ندارم. ولی او چنان سخن می گوید که انگار من خدای همه هستم الا او


کاش می دانستم بعد از مرگم اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود، و آخرین سیاهپوش که مرا به فراموشی می سپارد چه کسی خواهد بود
تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم


در بن بست هم راه آسمان باز است، پرواز را بیاموزکسی که تو رو دوست داشته باشه، 4 تا بیماری می گیره:
1- فراموشی
2- ...
3تای دیگه شو فراموش کردم!


Be <@> e man to >(((:>
...
...
یعنی: به چشم من تو ماهی


اینو ترجمه کن:
{ P/I> üw9> }
فارسی بخون. نوشته: دوست دارم


اس ام اس ها گاهی پیامی ندارن. فقط ارسال می شن که باور کنی اونی که فکرشو نمی کردی الان به یادته


این SMS نیست...
تبریک و تسلیت هم نیست
فقط یه بهانه است
می خواد بگه: یه نفر هست که به یادته


اس ام اس لاو 2008:

الهی چوب بشی، پشمک بشم، دورت بگردم!


شمع می سوزد و پروانه به دورش هر شب ... من كه می سوزم و پروانه ندارم چه كنم؟


یکی تصادف می کنه، می میره...
یکی پیر می شه، می میره...
یکی بیمار می شه، می میره...
بالاخره هر کسی به جوری می میره...
اما من برات همه جوره می میرم.


اس ام اس های تصویری


T I T A N I C
_ll__ .
_,-'::::::::'=._,/t__
'____________/
با تمام مسافراش فدای تو!


__>-->-o
o-<--<
__>-->-o
>-->-o
9

< > ___این منم
;\ /
اون بالایی ها هم کسانی هستند که به تو چپ نگاه کردن!


/), ,/)
( ' ; ' )
;(,,)-(,,)
می بوسمت
/),, /)
('; ' )
(,,)-(,,)
یکی این ور
/) ,,/)
( ' ;')
(,,)-(,,)
یکی اون ور