جملات خنده دار پشت کامیونی


جملات خنده دار پشت کامیونی

گاز دادن نشد مردی / عشق آن است که برگردی!

**********************************************

یه بار پریدی موتوری ، دوبار پریدی موتوری ، آخر می افتی موتوری!

**********************************************

سرپایینی نوکرتم / سربالایی شرمندتم ( ژیان )

**********************************************

اتوبوس من غصه نخور منم یه روز بزرگ میشم! ( ژیان )

**********************************************

اگر از عشقت نکنم گریه و زاری / به جهنم که مرا دوست نداری!


**********************************************

اگر خواهی بمیری بی بهانه / بخور ماست و خیار و هندوانه!

**********************************************

التماس 2A

**********************************************

ای بلبل اگر نالی من باتو هم آوازم / تو عشق گل داری ، من عشق گل اندامی!

**********************************************

ای روزگار باما شدی ناسازگار.

**********************************************

بپر بالا گیر نمیاد!

**********************************************

بخور و بخواب کارمه / الله نگهدارمه.

**********************************************

به مادرت رحم کن کوچولو!

**********************************************

تا جام اجل نکردم نوش / هرگز نکنم تورا فراموش.

**********************************************

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی / تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان.

**********************************************

تاکسی نارنجی ، از من نرنجی!

**********************************************

جون من داداش یه خورده یواش!

**********************************************

داداش مرگ من یواش / امان از دست گلگیرساز و نقاش.

**********************************************

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای / سرپیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای؟

**********************************************

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی / دل ندادم که به من ساندویچ و دلمه بدهی!

**********************************************

دلبری دارم چومار عینکی / خوشگل و زیبا ولی کم پولکی!

**********************************************

دنبالم نیا آواره میشی!

**********************************************

دینا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ / ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

**********************************************

دودوتا هفت تا کی به کیه!

**********************************************

حالا که خرتوخره ماهم پیرایدم ( ژیان )

**********************************************

رخش بی قرار!

**********************************************

زندگی بدون عشق مثل ساندویچ بدون نوشابه است.

**********************************************

Zoor nazan farsi neveshtam!

**********************************************

ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود / ز شهر و خانه ام آواره بنمود!

**********************************************

شب و روز رانندگی کار من است / از خطر باکی ندارم چون خدا یار من است.

**********************************************

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود و قلب را عاشق می کند.

**********************************************

قربان وجودی که وجودم ز وجودش به وجود آمده است!

**********************************************

گدایان بهر روزی طفل خود را کور می خواهند / طبیبان جملگی خلق را رنجور می خواهند.

**********************************************

گلگیرم ولی گل نمیگیرم!

**********************************************

نوکرتم ننه!

**********************************************

 

این هم چند تا جمله قصار پشت کامیونی!

 

آب رادیاتور ماشین بخور محتاج نامردان نباش!

**********************************************

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا می رود!

**********************************************

رفیق بی کلک مادر.

**********************************************

جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی / چرا باید شود طفلی ، ز روز امتحان غافل!