اس ام اس فلسفی 2011  (اس ام اس فلسفی )


خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند تا وجودت آرام بخش دیگران باشد.


****************************

با رفیقت مثل چتر رفتار نکن که هر وقت بارون بند اومد فراموشش کنی.


****************************

اگر تمام ابرهای آسمان ببارند گلهای قالی نخواهند شکفت و این قانون زیر پاماندن است.

****************************

کاش پرده می فهمید تا وقتی پنجره باز است فرصت رقصیدن دارد.

****************************

گاهی وقتا از نردبان بالا می ری تا دستان خدارو بگیری! غافل از اینکه خدا پایین ایستاده و نردبان رو محکم گرفته که تو نیوفتی.


****************************

ردپای کسیکه آرامشم را گرفته بود دنبال کردم ، ناگهان به خود رسیدم..!


****************************

رفیق مثل کفش میمونه و رفاقت مثل جاده ، چقدر سخته وسط جاده بفهمی پابرهنه ای!


****************************

میرسد روزی که بی هم میشویم ، یک به یک از جمع هم کم می شویم ، میرسد روزی که ما در خاطرات ، موجب خندیدن و غم می شویم ، گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق ، میرسد روزی که بی هم میشویم.


***************************