اس ام اس و جوک معمایی  

 

 

پیامک سرکاری jok20.blogsky.com 

اس ام اس معمایی

می دونی شباهت قهوه با تو چیه ؟؟؟ رقیقه مثل قلبت، خوش رنگ مثل چشمات، تلخ مثل دوریت.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

اس ام اس عاشقانه معمایی

می دونی فرق تو با بنزین چیه؟بنزین چند ماهه که عزیز شده ولی تو یه عمره واسم عزیزی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

اس ام اس باحال معمایی

میدونی فرق تو با کامیون چیه؟ کامیون بار میبره ولی تو دل میبری!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

اس ام اس بامزه معمایی

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره . از تو معرفت!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

پیامک عاشقانه معمایی

میدونی فرق تو با باد چیه؟ باد نفس آسمونه ولی تو نفس منی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

جوک معمایی

می دونی شباهت تو با خورشید چیه؟ هردوتون از پشت کوه اومدین.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


جک معمایی

میدونی فرق تو با ماه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

مسیج معمایی

اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه؟جوراب لنگه داره ولی تو نداری!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

مسج معمایی

میدونی فرق تو با کلاغ چیه؟ کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

اسمس جدید معمایی

میدونی فرق تو با اشک چیه؟اشک از چشمم میفته ولی تو هیچ وقت از چشمم نمیوفتی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


اس ام اس سرکاری معمایی

می دونی فرق تو با چغندر چیه ؟ از چغندر قند می گیرن از قندش شیرینی ، شکلات و عسل درست می کنن اما تو خودت قند و نباتی شکلاتی شکلاتی عسلی یا که شیرینی ، که به دل اینجور میشینی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


اس ام اس خنده دار معمایی

میدونی فرق تو با روز چیه؟؟؟روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماااااااااهی

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


پیامک خنده دار معمایی

میدونی فرق تو با راه چیه؟ راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Sms خنده دار معمایی

می دونی فرق تو با پینوکیو چیه؟ پینوکیو آدم شد ولی تو آدم نمی شی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


پیامک سرکاری معمایی

می دونی فرق تو با انار چیه؟ انار هزار دونه است ولی تو یدونه ای!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


اس ام اس معماگونه

می دونی فرق تو با فندوق چیه؟ فندوق یه مغز کوچولو داره ولی تو اونم نداری!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


اس ام اس معمایی خنده دار

می دونی فرق تو با موهات چیه؟ اونارو می شه اصلاح کرد، ولی تورو هرگز!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


sms
جدید معمایی

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


اس ام اس جالب معمایی

میدونی فرق تو با خون چیه؟خون میره تو قلب و برمیگرده اما تو میری تو قلب و برنمیگردی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

جدیدترین جوک ها و اس ام اس های معمایی

می دونی فرق تو با پنالتی چیه؟ پنالتی 50 درصد گله اما تو صد درصد گلی!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

اس ام اس معماگونه جدید

می دونی فرق تو با فرقون چیه؟ فرقون گِل می بره ولی تو دل می بری.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

جک جدید معمایی

میدونی شباهت تو با باغچه چیه ؟جفتتون کرم دارید

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


جوک معمایی جدید

میدونی شباهت تو با لامپ چیه !؟؟دور هر دوتا تون پشه جمع میشه