ضرب المثل های کوتاه و ناب آموزنده  (ضرب المثل)


ضرب المثلهای بسیار زیبا و آموزنده

 

هر صفر با عدد دارای ارزش است.

.

.

آینه را نمی توان در آینه دید.

.

.

آسیاب آبی رودخانه را به حرکت درنمی آورد.

.

.

برخی ماهی ها قلاب بدون کرم را هم گاز می زنند.

.

.


هر قصه ای درست از انتهای آن آغاز می شود.

.

.

با طرد دیگران انسان به طرد خویش نزدیک می شود.

.

.

آرامش درون با دیدگان کور حاصل نمی شود.

.

.

هیچ رودخانه ای نمی توان با سیم خاردار مسدود کرد.

.

.

از هم قفس شدن تا هم نفس شدن بسیار فاصله ست.

.

.

در شهر بی نگاه آیینه ارزشی پیدا نمی کند.

.

.

ماهی ها در سراب غرق می شوند.

.

.

اندیشه های تنگ با یاری تفنگ احیا نمی شوند.

.

.

کاخ عشق بر روی سطح آب بنا شده است.

.

.

کتاب سفید پرفروش ترین کتاب جهان است.

.

.

در کنار دریا نیز می توان تشنه زیست.

.

.

ماهیان دریا از وجود دریا بی خبر می باشند.

.

.

سایه ها نمی توانند به خورشید صدمه بزنند.

.

.

وحشی ترین سکوت با کمترین صدا نابود می شود.

.

.

زندگی تاس آوردن خوب نیست تاس بد را خوب بازی کردن است.