کاریکلماتور 89  (کاریکلماتور)


آنقدر دل همه را سوزاند که آتش نشانی از دستش شکایت کرد.


آنقدر گرم صحبت بود که ذوب شد.


آنقدر غم روی دلش سنگینی کرد که دلش شکست!


آنکه سر است ، نیاز به کله شدن ندارد.


آنقدر زندگیش شیرین بود ، دلش را زد!؟

آنها که سر ندارند ، از کله شدن باکی ندارند.


اگه حرف مفت رو میخریدند ، الان میلیاردر بودم.


بعضی ها به روحشان هم سفیدکننده می زنن!!


برخی ، بالاخونه رو اجاره میدند که با درآمدش زیرزمینی رو اجاره کنن.


بعضی ها ،خودشون داد می زنن و برخی قیافه هاشون.


بعضی ها ، لهجه دارن و برخی صراحت لهجه.


بعضی ها ترقه را دوست دارند بعضی ها ترقی رو.


باد با چراغ خاموش کاری نداره!


باد ، کلاه سر کسی نمی گذاره.


بعضی ها دنبال خشت و گلند و برخی دنبال جان و دل


به عقیده گربه ، خوشمزه ترین میوه درخت پرنده است.


بینی خودش رو عمل کرد تا آدم خوش بینی باشه!!


خوشبختانه عقلم کمک کرد دیگه فکر نکنم.


تا حالا به گل پرپرشده تسلیت گفته ای

؟